Ананаска
Obras seleccionadas
4 el resultado
Утихва полето в миг опустяло,
и ширва се смуглият здрач,
отлъчено пее агънце бяло
и в розови тонове плете небесен тъкач.
А някъде там, сред поляните дъхави, ...
  1372  13 
Притисни ме в прегръдка гореща
и с целувка дъха ми вземи,
за да дишам с последната глътка...
Как е мъчно да бъдем добри!
Устни впий в плътта белоструйна ...
  1236  10 
Елите блестят в светлина -
усещаш я в свойта душа
и чуваш смеха на елите,
и белия стан на брезите,
полюшкани в нежна игра, ...
  1087 
ЦАРЯТ НА ЕРУСАЛИМ
Царю на Ерусалим,
Чакам Твоята свята визита,
Твоето присъствие силно,
когато пред Теб ще трепери земята ...
  946 
Propuestas
: ??:??