byboJle4e`f
Трябва да достигнеш дъното на отчаянието,за да съзреш пътя към бъдещето!
Obras seleccionadas
387 el resultado
Посветено на Катя Милушева (my_smile)
Покорно угасва денят и буди луната
със своя престижен, нестихващ пожар.
Красив е залезът. Заспива плавно Земята,
обрича звездите пред своя вековен олтар. ...
  2078  19 
По–бляскава ще съм от лунна нощ
и с влажни устни нежно ще те паля.
Езикът ми ще бъде острие на нож –
пожар убийствен в малката ти стая.
Ще бъда грешница, каквато съм била ...
  1632  16 
Постой така, за миг да те погледам,
във мене образът ти мил да съхраня,
да изучавам всяка твоя малка бенка
и всеки белег - по тебе пареща следа.
Постой така, оплел ме във ръце, които ...
  1657  12 
Дотежа ми да те търся безутешно,
във делника, разкъсан от съмнения.
По принцип,обичам всичките си грешки,
ала ти така болиш и париш в мене...
Дотежа ми! Горчи от твоето мълчание, ...
  1378  25 
Не ме мечтай във грешните си мисли,
достойна съм за нещо повече от тях.
Достойна съм, задето съм те искала,
затуй, че те подкрепях и… живях.
И често пренебрегвах си сърцето, ...
  1415 
Propuestas
: ??:??