eddie
Пазя се от гръмки фрази, че мъдрите ги казват тамо. Нека любовта да ни опази, та човеци ний сме само...
Obras seleccionadas
207 el resultado
  2400  22 
  2715  19 
ПО ТЪНКИТЕ МИСЛИ НА ВЯТЪРА
Копнях я в мечти непремерени -
повита в снагата на лятото,
с крила на танцуващи жерави
по тънките мисли на вятъра... ...
  1947  23 
  2662  11 
МЕЧТАТЕЛ
Имам във дланта светулка - свети.
И казват, че мечтател съм - крадец,
кога във нощите безмълвно-слепи,
отнел съм нежна песен от щурец. ...
  2054  33 
Propuestas
: ??:??