eddie
Пазя се от гръмки фрази, че мъдрите ги казват тамо. Нека любовта да ни опази, та човеци ний сме само...
Selected works
207 results
  1994  22 
  2285  19 
ПО ТЪНКИТЕ МИСЛИ НА ВЯТЪРА
Копнях я в мечти непремерени -
повита в снагата на лятото,
с крила на танцуващи жерави
по тънките мисли на вятъра... ...
  1546  23 
  2266  11 
МЕЧТАТЕЛ
Имам във дланта светулка - свети.
И казват, че мечтател съм - крадец,
кога във нощите безмълвно-слепи,
отнел съм нежна песен от щурец. ...
  1639  33 
Random works
: ??:??