eddie
Пазя се от гръмки фрази, че мъдрите ги казват тамо. Нека любовта да ни опази, та човеци ний сме само...
Selected works
207 results
  1730  22 
  1973  19 
ПО ТЪНКИТЕ МИСЛИ НА ВЯТЪРА
Копнях я в мечти непремерени -
повита в снагата на лятото,
с крила на танцуващи жерави
по тънките мисли на вятъра... ...
  1277  23 
  1893  11 
МЕЧТАТЕЛ
Имам във дланта светулка - свети.
И казват, че мечтател съм - крадец,
кога във нощите безмълвно-слепи,
отнел съм нежна песен от щурец. ...
  1290  33 
Random works
: ??:??