emo2
когато понякога казваме,че не съжеляваме за миналото си,ние се опитваме да оправдаеме нашето бездействие.
Obras seleccionadas
228 el resultado
ИМА АНГЕЛИ
на Ангела наречен МАЙКА
Аз често те гледам притихнал,
от вратата със вехто перде.
Ти не знаеш, но аз се усмихвам, ...
  2079  23 
ПЪЛНАТА ЧАША
- Не вярвам в Бог!
- А ако аз кажа, че не вярвам в хората? – попита странникът, който беше седнал на моята маса и отпи от чашата с вино.
При все, че цялата кръчма беше празна, той избра точно моята маса и попита дали е свободно. Подразних се. Не ми беше до компания точно днес. Исках да ...
  2842  16  28 
НЕ СИ ОТ МЕН
,,Не си от мен! Не аз родих те, сине,
ти беше изоставено дете,
но аз кълна се в бога, сине,
обичам те от цяло си сърце. ...
  2226  20 
КАЖИ НА ГРОБАРЯ
Ще тръгна... Все пак ще си тръгна!
Краят е толкова близко!
Ти ще си толкова тъжна,
а утрото – толкова чисто! ...
  1411  10 
  417 
Propuestas
: ??:??