kampanula
*Когато не мога да обърна посоката на ветровете, не обръщам платната. Гмуркам се надълбоко и се уча да плувам. Страхът е най-тежката верига за свободния дух. Днес са много малко хората, които могат да си позволят лукса да бъдат истински свободни.
Obras seleccionadas
8 el resultado
Закъснял петел разкъса расото на глухотата,
надипли тъмното чак в края на черния хаван,
полюшна менци, чанове заклатиха стадата.
Опря над хълма млада утрин медния сахан.
Прозя се изгревът, протегна се над махалата, ...
  1542  34 
Изгревът е вече седнал на перваза,
налива слънце в чашата кристална,
в която Бялата Луна на нас разказа
игрите си със Любовта пожарна...
  1640  25 
Драскотинки от къпинки
Детски спомен литна като бяла птица,
под стряхата на минали лета гнездила,
раздуха залежалости и кръг описа,
отчопли звънка глъч още немутирала. ...
  1497  25 
  1303  21 
Жертвено
Преди сърцата ни от болка да се пръснат...
Една секунда дай ми, една секунда стига
вратата да отвориш на твоята обител -
да вляза с мир, да споделим една молитва, ...
  1152  11 
Propuestas
: ??:??