kampanula
*Когато не мога да обърна посоката на ветровете, не обръщам платната. Гмуркам се надълбоко и се уча да плувам. Страхът е най-тежката верига за свободния дух. Днес са много малко хората, които могат да си позволят лукса да бъдат истински свободни.
Избранные произведения
8 результатов
Закъснял петел разкъса расото на глухотата,
надипли тъмното чак в края на черния хаван,
полюшна менци, чанове заклатиха стадата.
Опря над хълма млада утрин медния сахан.
Прозя се изгревът, протегна се над махалата, ...
  1360  34 
Изгревът е вече седнал на перваза,
налива слънце в чашата кристална,
в която Бялата Луна на нас разказа
игрите си със Любовта пожарна...
  1436  25 
Драскотинки от къпинки
Детски спомен литна като бяла птица,
под стряхата на минали лета гнездила,
раздуха залежалости и кръг описа,
отчопли звънка глъч още немутирала. ...
  1290  25 
  1119  21 
Жертвено
Преди сърцата ни от болка да се пръснат...
Една секунда дай ми, една секунда стига
вратата да отвориш на твоята обител -
да вляза с мир, да споделим една молитва, ...
  961  11 
Предложения
: ??:??