Laska
Nombre Ласка Александрова

Не винаги това, което чувстваме, може да се изкаже с думи.

Obras seleccionadas
805 el resultado
  865  10  13 
  925  10 
  502 
  856 
засвири ми
онази бавна песен
която знаеш че обичам
съвсем тихичко свири
тъй приятно ми е ...
  1136  17 
Propuestas
: ??:??