Laska
Не винаги това, което чувстваме, може да се изкаже с думи.
Избранные произведения
802 результатов
  621  10  14 
  248  11 
  708 
засвири ми
онази бавна песен
която знаеш че обичам
съвсем тихичко свири
тъй приятно ми е ...
  1005  17 
  300 
Предложения
: ??:??