Laska
Name Ласка Александрова
Не винаги това, което чувстваме, може да се изкаже с думи.
Selected works
801 results
  583  10  14 
  203  11 
  670 
засвири ми
онази бавна песен
която знаеш че обичам
съвсем тихичко свири
тъй приятно ми е ...
  983  17 
  265 
Random works
: ??:??