Laska
Name Ласка Александрова
Не винаги това, което чувстваме, може да се изкаже с думи.
Selected works
803 results
  658  10  14 
  312  11 
  745 
засвири ми
онази бавна песен
която знаеш че обичам
съвсем тихичко свири
тъй приятно ми е ...
  1026  17 
  339 
Random works
: ??:??