Laska
Name Ласка Александрова

Не винаги това, което чувстваме, може да се изкаже с думи.

Selected works
805 results
  825  10  13 
  881 
  447  10 
  815 
засвири ми
онази бавна песен
която знаеш че обичам
съвсем тихичко свири
тъй приятно ми е ...
  1109  17 
Random works
: ??:??