LATINKA-ZLATNA

Сто години ще пътувам към тебе...

Ще ме чакаш хиляда?!

Obras seleccionadas
311 el resultado
  1318  15  15 
  1040 
  987  11 
НУЛЕВО ВРЕМЕ – (Борче Панов, Р. Македонија)
(Превод от македонски)
В нулево време си честитим Новата година.
Фойерверките на щастието се разпръсват в лампионите,
а аз си мислех, че щастието на бъдещето ...
  939 
  922 
Propuestas
: ??:??