LATINKA-ZLATNA

Сто години ще пътувам към тебе...

Ще ме чакаш хиляда?!

Selected works
312 results
  1322  15  15 
  1043 
  990  11 
НУЛЕВО ВРЕМЕ – (Борче Панов, Р. Македонија)
(Превод от македонски)
В нулево време си честитим Новата година.
Фойерверките на щастието се разпръсват в лампионите,
а аз си мислех, че щастието на бъдещето ...
  941 
  926 
Random works
: ??:??