Liliyanaandreeva
Nombre Лиляна Благоева Андреева
Поезия и пропаганда на Екологични Календарни Градове.За едно човечно човешко битие, в което всеки е длъжен да бъде човечен и има исконното право да живее човешки!
Obras seleccionadas
109 el resultado
В ОКОТО НА ПИРАМИДАТА
По долината на мъртвите,
в царството на сенките –
венците са за първите,
мълчат гробовно бенките… ...
  1077 
ЖАЖДА
И таз година съм живяла,
ако в дворната градинка съм видяла
да цъфтят кокичета, зюмбюли и божур,
окъпани в небесния лазур; ...
  1209 
СВЕТЪТ НА МЪЛЧАНИЕТО
Дойде ми до шия
от таз дандания,
а онези в събранието
са “Светът на мълчанието”… ...
  1297 
ВРЕТЕНАРСКА ПОДМЯНА
След грузинските тежкари
надойдоха вятър – евро-въздухари…
Закалените стоманени кибици
подмениха с важни евро-птици… ...
  1122 
АЛИБИ
Нямахме юридическо алиби,
но нямахме и никаква вина
за съградените села с колиби –
не сме избирали своята съдба… ...
  713 
Propuestas
: ??:??