myworld

"Воинът на светлината следва своята съдба, своята Лична легенда. Той разпознава Пътя още в мига, в който тръгва." - Паулу Коелю

Obras seleccionadas
242 el resultado
Отрекох се от този свят. Отрекох се от всяка близост.
Ти просил ли си резен хляб... от шепите на някой ближен?
Износих си душата - стон. И всичките порезни рани.
Пак молих се за вечен дом... със сключени пред Бога длани.
А има ли живот насън? Какво е да си земно-кратък? ...
  1014 
Да можех с обич в миг да те създам
чрез нежното ухание на роза –
аз повече не ще остана сам,
защото ти във мен ще се разтвориш.
Но няма как с душа да те даря – ...
  841 
Дори да нямам повече от миг
от своя нежен полет като вятър.
Аз вечно ще те нося в стих,
защото тази обич е в душата.
Защото тази обич е съдба, ...
  787  10 
Какво ли можех още да ти дам,
каква любов, изпълнена със рози.
От всеки цвят душа да ти създам
и все да бъдеш повече от моя.
И все във мен от обич да вали, ...
  719 
Любов ли ще си спомняме с копнеж,
отново ли в душите ще се случи.
Душата си до мене да опреш,
а моята да бъде твоя участ.
Копнеж ли беше нашата любов, ...
  761 
Propuestas
: ??:??