Nassko76
Obras seleccionadas
13 el resultado
Аудио_адаптация/прочит по Елин Пелин ;
споделено в Чети ми на глас : https://youtu.be/bF6iSzGZu8k?si=JBTh4afYmnzOSSTE
  734 
  732 
адаптация - Атанас Борисов
разказвач - Кремена Николова
мързеливият - Атанас Борисов
дяволът - Атанас Борисов
участват още : Красимир Козарев, Ангел Бисеров, Стамен Иванчев.... ...
  556 
Участват : Атанас Борисов, Кремена Николова, Красимир Козарев, Ангел Бисеров, Стамен Иванчев ... и др.
споделено в Чети ми на глас : https://youtu.be/5ZfR-E3vivg?si=xK5fd2orjQih609N
  566 
... надежда всяка тука оставете.
Данте Алигери
, , , , , Дали в дълбоката си същност
| | | надеждата е пътят към провал
| \/ | \_|_/ и уловка хитра е на дявола ...
  479  13 
Propuestas
: ??:??