Nassko76
Selected works
12 results
  177 
Аудио_адаптация/прочит по Елин Пелин ;
споделено в Чети ми на глас : https://youtu.be/bF6iSzGZu8k?si=JBTh4afYmnzOSSTE
  136 
... надежда всяка тука оставете.
Данте Алигери
, , , , , Дали в дълбоката си същност
| | | надеждата е пътят към провал
| \/ | \_|_/ и уловка хитра е на дявола ...
  142  10 
Мъгла обзема ни полека …
Сетивата спят !
От години тя се наслоява …
Диханието отровено на този гниещ свят
В неведение духовно то се изразява… ...
  42 
*******************ТИ*****************
.;;;;;;;;;,
;;;' `;;;,
;;;' `;;;
;;; ;;; ...
  1182 
Random works
: ??:??