Nassko76
Избрани произведения
13 резултата
  505 
Аудио_адаптация/прочит по Елин Пелин ;
споделено в Чети ми на глас : https://youtu.be/bF6iSzGZu8k?si=JBTh4afYmnzOSSTE
  469 
... надежда всяка тука оставете.
Данте Алигери
, , , , , Дали в дълбоката си същност
| | | надеждата е пътят към провал
| \/ | \_|_/ и уловка хитра е на дявола ...
  341  13 
Мъгла обзема ни полека …
Сетивата спят !
От години тя се наслоява …
Диханието отровено на този гниещ свят
В неведение духовно то се изразява… ...
  161 
Тaя сутрин се събудих с усещането за полет...
В съня си бях черно гълъбче, което прелита в градския пейзаж и търси храна. Но хората забравили, че именно гълъба е бил първото опитомено животинче, ме прогонваха... Да, именно гълъбът е бил това пернато, което първи приютили човеците в първобитните си о ...
  213 
Предложения
: ??:??