Ромашка
Obras seleccionadas
124 el resultado
  322  16 
Излъже ли веднъж, ще се повтори,
лъжата следваща ще поведе.
Ще се изсипят като метеори,
ще ослепят незримото небе.
Взаимността ще рухне неизменно, ...
  473 
  530 
Уморих се да бягам със вятъра.
Уморих се да чакам дъжда.
Умориха се стъпките в пясъка.
Уморена ще продължа!
Уморих се да вярвам на хората. ...
  220  11 
Когато в тъмното светкавица проблесне,
когато тихото звук нежен сътвори,
когато в черното се белне птица бяла,
отново този свят ще се роди.
Със залък щом се гладният засити ...
  206 
Propuestas
: ??:??