Ромашка
Selected works
129 results
Безценен дар е злото да забравим,
обидите с усмивка да простим,
от дяволския път да се избавим,
по божии закони да вървим.
Разяждат ни отвътре думи злобни, ...
  159  10  12 
  419  16 
Излъже ли веднъж, ще се повтори,
лъжата следваща ще поведе.
Ще се изсипят като метеори,
ще ослепят незримото небе.
Взаимността ще рухне неизменно, ...
  599 
  715 
Уморих се да бягам със вятъра.
Уморих се да чакам дъжда.
Умориха се стъпките в пясъка.
Уморена ще продължа!
Уморих се да вярвам на хората. ...
  293  11 
Random works
: ??:??