slaveja123

Nombre Слава Костадинова

толкова хубави неща отминаха? Колко хубави неща ще дойдат!!

Obras seleccionadas

 • Дантелата на дявола

  Prosa » Relatos   720  17  ДАНТЕЛАТА НА ДЯВОЛА
  – Цвето, Цвето, тук ли си?
  Накъсаният мъжки шепот разсече тишината на две. Половината, куцайки, се скри в отминалия ден. Другата половина, осакатена, рухна върху селото, затискайки го с предчувствието за идващо зло.
  Една топла женска ръка затисна мъжките устни и ласката прокара о ...
 • Козелът Кольо

  Prosa » Relatos   569  Ветеринарният лекар си тананикаше в такт с музиката. Колата подскачаше по селския път, но това не го ядосваше, напротив – беше му приятно да усеща неравната земя под себе си. Днес беше на обиколка в района. Имаше само още едно село. Той нарочно го беше оставил за последно. Харесваше шепата хора, кои ...
 • Автопортрет

  Poesía » Filosófica   227  Аз не съм фатална жена.
  Не съм смела, гореща и властна.
  Аз съм като тиха река –
  спокойна, дълбока, но опасна.
  Вярна съм, но по общият път ...
 • Само искрица

  Poesía » De amor   466  Отново си тук.
  Уморен и унил.
  Доведе те Пътя.
  Не те питам къде си бил,
  нито къде си скитал. ...
 • Когато снеговете се стопят

  Prosa » Relatos   247  Градът остана зад гърба й. Валеше дребен сняг, но времето беше спокойно – нямаше вятър. Караше бавно и внимателно, макар че нямаше движение по пътя. Не мислеше за нищо. Чувстваше се разбита на късове... празна... безнадежна. Бягаше от него. Знаеше, че от себе си не може да избяга, но в душата й блес ...

Más obras  »

© 2003-2019, Georgi Kolev. Todos los derechos reservados. Las obras son propiedad de sus autores.