slaveja123

толкова хубави неща отминаха? Колко хубави неща ще дойдат!!

Избрани произведения

 • Дантелата на дявола

  Проза » Разкази   846  17  ДАНТЕЛАТА НА ДЯВОЛА
  – Цвето, Цвето, тук ли си?
  Накъсаният мъжки шепот разсече тишината на две. Половината, куцайки, се скри в отминалия ден. Другата половина, осакатена, рухна върху селото, затискайки го с предчувствието за идващо зло.
  Една топла женска ръка затисна мъжките устни и ласката прокара о ...
 • Автопортрет

  Поезия » Философска   317  Аз не съм фатална жена.
  Не съм смела, гореща и властна.
  Аз съм като тиха река –
  спокойна, дълбока, но опасна.
  Вярна съм, но по общият път ...
 • Козелът Кольо

  Проза » Разкази   673  Ветеринарният лекар си тананикаше в такт с музиката. Колата подскачаше по селския път, но това не го ядосваше, напротив – беше му приятно да усеща неравната земя под себе си. Днес беше на обиколка в района. Имаше само още едно село. Той нарочно го беше оставил за последно. Харесваше шепата хора, кои ...
 • Само искрица

  Поезия » Любовна   549  Отново си тук.
  Уморен и унил.
  Доведе те Пътя.
  Не те питам къде си бил,
  нито къде си скитал. ...
 • Когато снеговете се стопят

  Проза » Разкази   332  Градът остана зад гърба й. Валеше дребен сняг, но времето беше спокойно – нямаше вятър. Караше бавно и внимателно, макар че нямаше движение по пътя. Не мислеше за нищо. Чувстваше се разбита на късове... празна... безнадежна. Бягаше от него. Знаеше, че от себе си не може да избяга, но в душата й блес ...

Още произведения  »

© 2003-2020, Георги Колев. Всички права запазени. Произведенията са собственост на техните автори.