smile1

Подпис: Има три неща, които възрастните могат да научат от децата: да бъдат радостни без повод, винаги да са заети с нещо и да се стремят с всички сили към това, което желаят. Паулу Коелю ("Петата планина") Не плачи защото е свършило, усмихни се защото е станало.

Obras seleccionadas
428 el resultado
Потропва гларус по стъклото,
върти главица любопитно,
защо ли още съм в леглото -
подскача със крачета ситно.
Нахално слънцето поглежда ...
  1278  12 
Аз съм земята ти суха,
изпръхнала,
ти си небето ми,
натежало от дъжд.
Влага очаквам, ...
  790  11 
Дъждът намокри пак тревата,
а тя полегна уморена,
до нея сгушиха се и цветята -
притихна цялата вселена.
Небето тъжно се разплака, ...
  949  20 
Обич
в шепи събирам -
между пръстите,
като пясък изтича,
и отново ...
  1080  29 
Обичам те,
когато спиш
с ръчички
свити под брадата.
Обичам те, ...
  517 
Propuestas
: ??:??