sofia_air
Nombre Людмила Билярска
"Поезията, истинската, висша Поезия, е жив и тайнствен мост между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е Път към онази реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и екстаза."
Obras seleccionadas
165 el resultado
На сина ми
Само ти, сине, знаеш - щом прошепна "отивам"...
че през огън минавам, ако трябва да стигна до там.
Със тревога ме чакаш. Само ти не заспиваш.
Твойта обич е нежна. Мойта обич е, сине, пожар. ...
  3087  25 
Открихме се сред шумната тълпа.
По хребета контурът се изчиства.
Очаквам да ме съживиш сега...
За да узная, че не си измислен.
Аз мъртва бях без теб. Без твоя свят. ...
  1568  31 
За първи път заплаках от любов.
Със сигурност е вече и последен.
Не съм на старта. Знаеш, мой Живот.
- Красиво е. И точно е навреме.
За първи път улучи ме стрела. ...
  1209  22 
Докосвам те с най-нежното в душата си.
Рисувам светло всеки миг със теб.
Морето ще ти каже с необята.
Открий гласа ми в неговия стих.
Във изгрева пулсира твойто име. ...
  1364  19 
Не ме затваряй в рамката на празник.
Не съм жена за обич - само ден.
Навлезна ли в душата ти... Моли се.
ще бъде празник всеки миг блажен.
Не ми поднасяй лъскави пакети. ...
  1335  20 
Propuestas
: ??:??