valya_official

Не се отказвай да започваш

и не започвай да се отказваш!

Obras seleccionadas
76 el resultado
Луд ли си?... Приятели да си останем?!
Любовта със патерици ли ще я превързваш?!
Аз измяната ти имам да преодолявам!
Как смееш?! Как изобщо дръзваш?!
Как предлагаш след предателство, ...
  599  13  13 
Двайсет и един грама била.
Толкоз тежала душата човешка.
А мойта е цяла любов и тъга.
Като олово е
душата ми тежка. ...
  602  11  22 
Решил е Господ малко да се забавлява.
Било му скучно в Рая. И еднообразно.
На Земята с пълни шепи зараздавал.
Не оставил място пусто, сиво, празно.
Нахвърлил тук-таме по малко планини. ...
  517  12 
Давя се в сълзи! Изгубих днес приятел!
Тръгна си внезапно... Глупава причина...
Ангел беше. На душата ми слушател.
Обеща, че ще остане! Но замина.
Ти този път избяга, безвъзвратно... ...
  538  12 
Ако разбереш, че “утре“ няма да има,
какво би направил? Къде би се скрил?
Какво би дал? И от кого би вземал?
Ако можеш,
какво ли би променил? ...
  838  11  26 
Propuestas
: ??:??