VesiP
Когато вятърът огъва бамбука, той се залива от смях!
Obras seleccionadas
83 el resultado
Слънчеви зайчета
рисуваш във дните ми.
Кой дизайнер
те облече така –
в затисти отблясъци? ...
  1835  15 
  1127  10 
  1206 
Днес получих двойка в час по геометрия.
Ромбове, квадрати, някаква симетрия...
А класа ме гледа в почуда, завистливо,
че вместо поглед да сведа страхливо,
с усмивка гледах към чина, където ...
  1186  23 
Цяла сутрин
бяла нежност валя.
И в душата ми стана
светло и тихо.
И поисках ...
  1606  24 
Propuestas
: ??:??