vitaniya
Obras seleccionadas
3 el resultado
>>>> „Моята пияна от бира душа
>>>>
>>>> е по-тъжна от всички мъртви
>>>>
>>>> коледни елхи в света." ...
  2839  35 
аз не зная езика им
все по-трудно разчитам мълчанието
зад сенките на булеварда
тиха е вечер тъгата му
преди да заспи под крака им ...
  2210  20 
сега те нямам
всички думи ми тежат
по-кратка съм
от взетата назаем глътка въздух
и раздробена като пясък ...
  2398  25 
Propuestas
: ??:??