yulia
супер сте всички
Obras seleccionadas
20 el resultado
От другата страна на ада
отдавна съм останала сама
да лея сълзи - умея го добре,
но вече чувствам се перде!?
Градих прекрасен свят на рая, ...
  1106 
Да спре да бие сърцето
не е нужно много,
но да препуска в галоп
се иска всичко.
Бъди готова да дадеш себе си, ...
  679 
Разбито е сърцето ми,
а все още не знае защо.
Умряла е душата ми,
а чувства само защото?!
Не ме успокоява нищо ...
  728 
Преди аз разбирах
защо ми тежи.
Преди аз си мислех,
че не ме боли.
Преди аз се лъжех, ...
  741 
Къде са следите, които ми остави?
Къде е споменът, защо ме забрави?
Обичах ли те безумно или фарс?
Симулирайки чувства в грешен час.
Повярвах в мечтата или в лъжата? ...
  605 
Propuestas
: ??:??