diesto

"Истинската поезия не казва нищо, само опипва възможностите. Отваря всички врати. Можеш да минеш през, която си поискаш... Нищо не може да оцелее от тоталното унищожение, освен поезията и песните... Ако поезията ми има някаква цел, тя е да освободя хората от ограниченията им в чувствата и възгледите." Джим Морисън

Избранные произведения
1 результат
Завивам те със себе си. В прегръдка.
Докосвам се със твоите ръце.
Отпивам те на бавни глътки
но жаждата не може да се спре.
И нощите остават безутешни ...
  3580  37  24 
Ще се прегърна сам и ще си тръгна.
Без друго моите ръце не те докосват.
Не знам в какво съм се превърнал,
но вече нямам сили да го нося.
Това сърце е непотребно. ...
  2595  29  17 
Различен съм от твоите любови.
От знайните и тези - анонимните.
Тестото ми замесено с отрова е.
Убивам с лекотата на намигване.
Различен съм от другите мъже, ...
  2158  25  15 
Вкъщи
Ела в живота ми, ела!
Не стъпвай плахо, ами влизай,
посрещам те с - Добре дошла,
а ти не стой! Ела по-близо.. ...
  3420  25  32 
Момчето си отива. Безвъзвратно.
Жарта в очите му – на прах и пепел.
В душата му ръжда. (Била е златна).
Мъгла и вятър – всички добродетели.
Сега не мѝсли. Не очаква. ...
  1668  16  20 
Предложения
: ??:??