LiYaa
Избранные произведения
29 результатов
В квартирата, онази старата,
на две пресечки, дето бе от къщата,
се случваха неща особени,
като измамени цветя - откъснати
красиви стонове прииждаха, ...
  388  14 
Замислен човек в кафенето, на маса със надпис ‘Последна’
чете своя вестник
Отсреща в кафето, на маса с надпис ‘Поредна’
Чете своя вестник,
досущ като него ...
  232 
Вие знаете ли за дъжда?
Как тихо ромоли по покривите,
сутрин рано,
във час, когато пак е време за кафе
И славно си показва танца ...
  209 
Порцеланови нотки на страст се разбиват в душата ми, докато мислено ти подарявам пеперуди.
Хиляди цигари изпуших, чак прегорях от желание да бъда част от света ти.
Гласът ти лекува раните от минала любов, събужда трепети...
Изяществото ти и аз се се сблъскваме отново.
Не мога и до днес да го прогоня. ...
  179 
Докато аз разказвах за целия и потенциал
Тя може би се шляеше някъде с онзи друг
Или може би това беше само плод на болния ми мозък
Но каквото и да е всъщност
Аз просто исках тя да знае за онези празните пространства, ...
  149 
Предложения
: ??:??