r_iva

Познаваме ли се? Не мисля...

Аз съм просто кратък стих...

Миг от светлина на снимка,

образ срамежлив и тих...

😄 ❤️

https://otkrovenia.com/bg/author/r-iva/works?keywords=&categoryId=1&orderBy=publishingDate

🌟

Избранные произведения
57 результатов
  554  15  18 
  458  14  20 
  624  21 
  584 
  188 
Предложения
: ??:??