r_iva

Познаваме ли се? Не мисля...

Аз съм просто кратък стих...

Миг от светлина на снимка,

образ срамежлив и тих...

😄 ❤️

https://otkrovenia.com/bg/author/r-iva/works?keywords=&categoryId=1&orderBy=publishingDate

🌟

Избранные произведения
39 результатов
Предложения
: ??:??