r_iva

Познаваме ли се? Не мисля...

Аз съм просто кратък стих...

Миг от светлина на снимка,

образ срамежлив и тих...

😄 ❤️ 💖

https://otkrovenia.com/bg/author/r-iva/works?keywords=&categoryId=1&orderBy=publishingDate

🌟

Избранные произведения
94 результатов
  1628  16  20 
  666  14 
  410  10 
  910  16 
  1017  16  20 
Предложения
: ??:??