r_iva

Познаваме ли се? Не мисля...

Аз съм просто кратък стих...

Миг от светлина на снимка,

образ срамежлив и тих...

😄 ❤️ 💖

https://otkrovenia.com/bg/author/r-iva/works?keywords=&categoryId=1&orderBy=publishingDate

🌟

Избрани произведения
93 резултата
  1449  16  20 
  455  14 
  303  10 
  823  16 
  932  16  20 
Предложения
: ??:??