r_iva

Познаваме ли се? Не мисля...

Аз съм просто кратък стих...

Миг от светлина на снимка,

образ срамежлив и тих...

😄 ❤️

https://otkrovenia.com/bg/author/r-iva/works?keywords=&categoryId=1&orderBy=publishingDate

🌟

Избрани произведения
52 резултата
  401  14  20 
  387  14  12 
  580  21 
  540 
  147 
Предложения
: ??:??