r_iva

Познаваме ли се? Не мисля...

Аз съм просто кратък стих...

Миг от светлина на снимка,

образ срамежлив и тих...

😄 ❤️

Selected works
19 results
  344  17 
  325 
  296  12 
  215 
  149 
Random works
: ??:??