r_iva

Познаваме ли се? Не мисля...

Аз съм просто кратък стих...

Миг от светлина на снимка,

образ срамежлив и тих...

😄 ❤️

Selected works
37 results
  298  14  20 
  250  13  12 
  506  21 
  466 
  248  13 
Random works
: ??:??