r_iva

Познаваме ли се? Не мисля...

Аз съм просто кратък стих...

Миг от светлина на снимка,

образ срамежлив и тих...

😄 ❤️ 💖

https://otkrovenia.com/bg/author/r-iva/works?keywords=&categoryId=1&orderBy=publishingDate

🌟

Selected works
93 results
  1430  16  20 
  443  14 
  285  10 
  810  16 
  921  16  20 
Random works
: ??:??