VIKTOR-111
TANTUM POSSUMUS, QUANTUM SCIMUS!!!
Избранные произведения
1 результат
Т И - З О Р А Т А. А З - Д Ъ Ж Д Ъ Т.
________________________________________________
Някога си. Някъде си.
Кой знае къде. Кога. И как.
Се срещнали веднъж случайно. ...
  2125  56 
З А Д А . . .
_______________________________________________
Homo Homini Lupus Est!
За да помниш -
трябва да изстрадаш. ...
  1830  56 
З А К Л Ю Ч Е Н А В М Ъ Л Ч А Н И Е Т О
_________________________________________________
На Дъщеря ми!
На прага оставила своя недокоснат Живот...
И своите мънички пролетни дългове. ...
  1809  40 
М О Л И Т В А
____________________________________________
На Народа Български!
И на Правителствения Синклид,
призван да изпълни хорските въжделения. ...
  1595  28 
Ж А Д Е Н Д Ъ Ж Д
____________________________________________
Валеше дъжд. И къщите мълчаха.
Застинали. С разплакани лица.
Валеше дъжд. И капките звъняха. ...
  1792  34 
Предложения
: ??:??