VIKTOR-111
103 результатов
Печал браздеше неговия лик...
Бръчките му стигаха чак до Душата.
Съдбовно върху Вечността прострял ръка.
И целият превърнал себе си във стон и вик.
Със Мисъл сбъдваше Мечтите си Крилати. ...
  1144  17 
И САМО В ТИШИНАТА...
_________________________________________
"Това, което е писано да стане, ще стане...
Затова най-добре е да запазим Тишина!"
Шри Раман Махариши ...
  1141  36 
З В Е З Д Е Н Б Р О Д Н И К
______________________________________________________________
В памет на една голяма Земна Любов!
Погребах Любовта си... Под пепел от рози.
Засадих отгоре ù младо, вечнозелено дръвче. ...
  1369  16 
Д У Ш А Т А М И Е С Ъ Л З А . . .
_________________________________________________
Душата ми е Сълза.
Душата ми плаче.
Във Душата ми е есенно. ...
  1194  24 
Т Р О Х И Ч К И Щ А С Т И Е . . .
__________________________________________________
Сбирах в шепи трохите разпиляно Щастие.
Които ми останаха във Душата след теб...
Залепвах нелепо звънтящите кристални парченца. ...
  1192  24 
В Р Е М Е, Н А П Р А В И М И П Ъ Т . . .
_____________________________________________________
Направи ми път, Време! Бързам...
Бързам да живея, Време.
Ала... Май бързам към Смъртта? ...
  1143  24 
Е Д Н О Б Е З У М Н О Р А З М И Н А В А Н Е
______________________________________________________
Разминахме ли се?
Вече е без значение...
Като насрещни Влакове. ...
  1354  21 
М О И Т Е К И Л О М Е Т Р И Ч Н И К А М Ъ Н И...
_______________________________________________________
Историята на моя Живот...
Преброена низ от неслучили се Любови -
стъклени илюзии. Игра на Фантазията ми. ...
  1129  16 
О Б И Ч А М Т Е Б . . .
___________________________________________________
Обичам Силата на слабите Жени...
Във която като пред Икона се вричам.
Обичам Слабостта на силните Жени... ...
  1017  23 
СЪС ОЧИ НА САМОДИВА
_________________________________________________
Целувах очите ти на Самодива –
два гълъба, още неналудували се.
Препълнен със Обич... Закъсняла фатално. ...
  1327  40 
Б Я Л А Л Я С Т О В И Ч К А С Ъ С З Е Л Е Н И О Ч И
_________________________________________________________
Бяла Лястовичке моя... Със смарагдовозелени очи.
Открадна Сърцето ми. И в тъмното нанейде отлетя.
Надявах се да останеш. Без причина – хей така. ...
  1694  29 
З Д Р А В Е Й, М О Я Т Ъ Ж Н А Л Ю Б О В . . .
_______________________________________________________
Повика ли ме?
Или аз не се обърнах?
Всъщност... Вече е без значение. ...
  1929  25 
ПРИКАЗКА ЗА БЯЛАТА ТИГРИЦА И ЧЕРНИЯ АНГЕЛ
________________________________________________________
Тя – Тигрица бе... Бяла. Със кехлибареножълти очи.
В хълбока смъртно ранена. От тънка звънтяща стрела.
Простреляха я двама ловци на бели тигрици. ...
  1567  24 
Р А З П Л А К А Н И З В Е З Д И . . .
_______________________________________________________
На едно болно от рак Момиче,
на което му предстои дълъг, предълъг...
И щастлив Ж И В О Т !!! ...
  990  21 
З А К Л Ю Ч Е Н А В М Ъ Л Ч А Н И Е Т О
_________________________________________________
На Дъщеря ми!
На прага оставила своя недокоснат Живот...
И своите мънички пролетни дългове. ...
  1869  40 
Р Е К В И Е М З А Е Д Н О А Н Г Е Л Ч Е
________________________________________________
Огньове! Огнена. Огънче...
Пламъци! Пламенна. Пламъче...
Тръгна си със очи изпепелено угаснали. ...
  1678  33 
А К О Т Е Н Я М А Ш Е Н А Б Е Л И Я С В Я Т...
_________________________________________________
Ако на Белия Свят те нямаше...
Щеше да блестиш нереално "Отвъд".
Сред звезден порой - самотна Звезда. ...
  1440  35 
О С Т А В Я Ш М Е . . . Н А Л И ?
_________________________________________________
Оставяш ме, нали?
Не! Не ме боли...
И не можеш ме разплака. ...
  1480  47 
К Р И Л А Т А С Я Н К А
_______________________________________________________
Един Живот...
Със смачкани Цветя по ъглите.
Един Живот... ...
  940  22 
З Е Л Е Н О О К А Т А Б Л У Д Н И Ц А . . .
________________________________________________
Коси на Самодива - черни...
Като следполунощно безлуние.
Очи зелени - злачни и пронизващи. ...
  1555  50 
Ж И В О Т Е М О Й - П Р О С Т И М И . . .
______________________________________________
Прости ми, Животе мой.
Ако можеш...
Прости ми, че изпих те до дъно. ...
  1600  35 
ЗАБРАВИХ СЕ НА ПОСЛЕДНАТА СИ ГАРА
__________________________________________________
И това лято прегоря.
Някак отведнъж си замина.
Също като Любовта ни остаря... ...
  1232  30 
&n
И М О Л Е Х В Я Т Ъ Р А Д А М Е П Р Е Г Ъ Р Н Е
____________________________________________________
"За да знаеш къде отиваш,
не забравяй откъде си тръгнал..." ...
  1186  23 
К Р А Д Е Ц Ъ Т Н А М Е Ч Т И
_____________________________________________
Той беше сляп, глух, еднорък...
Крадеше си Мечти.
От едного открадна си очи. ...
  1164  27 
П Р А З Н А Г А Р А Н А К Р А Й С В Е Т А
_______________________________________________
Като ледена висулка, която Слънцето топи.
И капка подир капка отзвънява.
Секунди. Минути. Часове. И дни. ...
  1114  24 
Г Р Е Х Ъ Т Н А А Н Г Е Л А
___________________________________________________
Божите синове влизаха при човешките
дъщери и те им раждаха синове.
Тези бяха ония силни и прочути ...
  1430  35 
К О П Н Е Н И Е . . .
_________________________________________
Искам да ме облечеш със ръцете си.
Във шепи да ме скриеш...
Със устните си жадни да ме нарисуваш. ...
  1213  20 
П Р И К А З К А З А Б Я Л О Т О К О Н Ч Е
_______________________________________________
На моето Конче Бяло!
Конче мое мило. Конче мое бяло...
Със копитца сребърни, недокоснали земята. ...
  1894  31 
С БОГОМ, МОЯ ПОСЛЕДНА ЛЮБОВ...
___________________________________________________
С Богом, моя последна Любов!
Защо закъсня? А толкова те чаках.
Като крушенец, зовящ своя гибелен остров. ...
  2128  40 
Д А О Б И К Н Е Ш Б Е З С М Ъ Р Т Н А П Т И Ц А ...
______________________________________________
Ти - Жена си.
А аз... Феникс. Птица. В крилото ранена.
Съдбовно оплетена във примка от грехове. ...
  1393  27 
Г Р Е Х О В Е Н А Н Г Е Л
________________________________________
И сякаш от зората на Времето лети над Земята
Ангел-Пазител, кръстно разперил смълчани криле.
Извечно. Изначално. Гръмотевично... ...
  1113  30 
И М А Т Л И Ц В Е Т Я Т А Д У Ш А?
_____________________________________________
На В.
Имат ли Цветята Душа?...
Все тоз' вечен въпрос си задавам. ...
  1381  37 
М Н О Г О Ш У М З А Н И Щ О . . .
__________________________________________
Vade retro, Satana!
Живееш ли - дишаш.
Дишаш ли - мислиш. ...
  863  24 
О Г Н Е Н И Я Т А Н Г Е Л
_____________________________________________
На една плачеща върба!
Мисли си за мен...
Като за Огън! ...
  803  19 
П Р О К Л Я Т И Е Т О Н А Д Р А К О Н А
________________________________________________
Проклинам те!
Теб. И пъпната ти връв.
Защото си призрачен среднощен облак. ...
  1069  28 
ПРЕГРЪДКАТА НА ПАДНАЛИЯ АНГЕЛ
___________________________________________
Тази нощ не ще мога да те прегърна.
Защото съм толкова далеч...
Че не те достигат крилете ми. ...
  970  27 
РАЗХВЪРЛЯНИ СПОМЕНИ В ЪГЛИТЕ
______________________________________________
Празна стая.
Със една Икона.
И призрачно разхвърляни спомени. ...
  1073  32 
К А М Ъ К Ъ Т Н А Р О Д Е Н
________________________________________
Гол. Седя си на камък край Пътя.
Столетно подпрял глава на тояжката.
Бездумен. Без дъх. Останал почти без воля. ...
  1015  23 
СЕДЕМ ОПИТА ЗА ХАЙКУ
____________________________________
Зимен дъжд във дъждовна зима.
Сбръчкани старчета си подават лула.
Нота, сложена под петолиние. ...
  790 
А К О...
______________________________________
Ако можеш да прощаваш -
и на теб ще ти простят.
Ако можеш да раздаваш - ...
  870  21 
Предложения
: ??:??