Dark_Haho
23 резултата
  812 
  1353 
  1319 
  1264 
  1209 
  1150 
  1156 
  1282 
  1287 
  1174 
  1556 
  1521 
  1534 
***
В дъното на душата ми се крие нещо зловещо. Нещо лошо. Нещо нечовешко. Нещо разкъсващо светогледа ми, каращо ме силно да мразя. Да мразя себе си. Теснотата на кожата си. Жалкостта си на човек. Безсилието си. Младостта си.
В ...
  1049 
  1533  10 
  1372 
  1467 
  1227 
  1161 
  1185 
  1315 
Пустинята има свое дихание, което може да се усети само нощем. Само когато използваш собствените си нозе .
Само когато от три дни си без вода и храна.
Присъствието на Смърта изостря сетивата и в сърцето ти възкръсва плъмъка ...
  1228 
Застана на върха на планината. Погледна надолу...бая стръмничко си беше, припомни си малкото хубави неща в живота си. Изправи си сноуборда, огледа го - бял, чист, като снега наоколо, недокосван от никого. Ръбовете по - остри от бръснач. Постави го на земята, сложи краката си в автоматите и ги затвор ...
  1223 
Предложения
: ??:??