vega666 (Младен Мисана) 12 декември 2017 г., 0:39 ч.  

В защита на онеправданото число 666 

387 5 10

           За непосветените това число е свързано със страховити емоции. Тях всичките дължим на Йоан Богослов, който в своето библейско Откровение го вкарва в обръщение чрез стих 18 от фаталната глава 13:

18. Тук е мъдростта. Който има ум, нека пресметне числото на звяра, понеже е число на човек, и числото му е шестстотин шейсет и шест.

За този звяр Йоан говори в стихове 11 - 17, пак на същата глава:

11. И видях друг звяр да излиза от земята; той имаше два рога като на агне и говореше като змей.
12. И с всичката власт на първия звяр той действуваше пред него и караше цялата земя и жителите й да се поклонят на първия звяр, чиято смъртна рана бе заздравяла;
13. и вършеше големи личби, та дори и огън сваляше от небето на земята пред човеците.
14. И лъстеше жителите земни с личбите, що му бяха дадени да върши пред звяра, като думаше на жителите земни да направят един образ на звяра, който има рана от меч и остана жив.
15. И даде му се да вложи дух в зверовия образ, та зверовият образ дори да проговори и подействува тъй, че да бъдат убити ония, които не биха се поклонили на зверовия образ.
16. И той ще направи, щото на всички - малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби - да се даде белег на дясната им ръка или на челата им,
17. та никой да не може нито да купува, нито да продава, освен оня, който има тоя белег, или името на звяра, или числото на името му.


Йоан е един от апостолите съпътствали Иисус и автор на последното от четирите канонични евангелия - несиноптичното, което започва с едно от най-поетичните встъпления писани някога въобще:

1. В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото.
2. То беше в начало у Бога.
3. Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е станало.
4. В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците.
5. И светлината в мрака свети, и мракът я не обзе.
6. Имаше един човек, пратен от Бога, името му Иоан;
7. той дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, та всички да повярват чрез него.
8. Той не беше светлината, а бе пратен да свидетелствува за светлината.


Може дори смело да се каже, че Йоан е любимец на Христос, което е видно от факта, че Иисус го слага отдясно до себе си на Тайната вечеря и от кръста поверява майка си на грижите му:

26. А Иисус, като видя майка Си и стоещия там ученик, когото обичаше, казва на майка Си: жено, ето син ти!
27. После казва на ученика: ето майка ти! И от оня час ученикът я прибра при себе си.
/Евангелие от Йоан - глава 19/


             Но да се върнем към знаменателното число. Като математик, занимавал се доста дълго с Теория на числата, мога само да свидетелствам, че пред Бог няма и не може да има онеправдани числа, а всички числа са с еднакви права, защото имат Божествена природа, бидейки рожби на Създадетеля. Леополд Кронекер - един от най-знаменитите математици на всички времена, възкликва:

 

"Бог създаде целите числа, а останалото бе дело на хората!" *

 

Кралят на математиката - Карл Фридрих Гаус, също се произнася върху божествеността на числата с думите:

 

"Има много геометрии, но числата са единствени!".

              Числото 666 е 36-тото подред триъгълно число. Триъгълните числа се задават с равенствата:

1, 3 = 1+ 2, 6 = 1 + 2 + 3, 10 = 1 + 2 + 3 + 4, etc.

Наречени са триъгълни, защото ако вземете достатъчно голямо количество пулове от табла, то от тях може да съграждатe чрез скупчване, равностранни триъгълници с нарастваща големина на страната. За целта първият пул ще е числото 1 - т.е триъгълник изроден в точка /пул/. С 3 пула съграждате следващия триъгълник, с 6 пула - по-следващия, с 10 пула - още по следващия, etc. Любопитното е, че ако с пуловете построите равностранен триъгълник с дължина на страната 36, т.е. в страната му да участват точно 36 пула, то вие получавате, че са ви необходими точно 666 пула, за да построите този триъгълник, защото е налице лесно проверимото равенство:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +... + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 = 666.

Числото 666 е свързано и с други крайно любопитни равенства. Например:

19:39 = 0, (487179)

и

487 + 179 = 666;

1993:19 = 104, 89473...

и

104 + 89 + 473 = 666;

1993:39 = 51, (102564)


и

102 + 564 = 666;

(1993:19 - 1993:39):741 = 0, 072594...


и

72 + 594 = 666.

           Числата 19 и 39 не са избрани случайно. С тях започва числото 1993, ако бъде прочетено отляво надясно и отдясно наляво. Числото 741 също не е случайно избрано. То е произведение на числата 19 и 39.

           Там откъдето идвам, са известни още много любопитни свойства на числото 666, някои от които не са само аритметични. Но тук се ограничих с няколко ефектни аритметични примера. С изключение на факта, че 666 е 36-тото подред триъгълно число, който е известен, другите изписани от мен равенства не са общоизвестни. Привеждам ги, с оглед на наближаващите коледни празници.

           Да са ви честити, уважаеми читатели!

 

 

* Кронекер в това си изказване има предвид целите положителни числа, наричани още естествени числа.
 

© Младен Мисана Всички права запазени

Коментари:

Моля, влезте с профила си, за да може да коментирате и гласувате.
 • anabel7 (Албена Димитрова) Четох с интерес, Младене!... Поздравявам те за математическите находки! Откровението на Йоан ми е от най - неясните части на Светото Писание...Но Евангелието му е прекрасно! Светло Рождество Христово ти пожелавам!
 • vladetoned (Владислав Недялков) Много ми хареса това твое есе, Приятелю! То въвежда някои много интересни за мен самия аритметични действия, от които произтича числото 666, както и теорията за триъгълните числа. Поздравявам те за това твое научно обосновано, теоретико-практично
  есе, което безапелационно поставям в Любими произведения.
 • Gavrail45 (Гавраил Йосифов) Всичко е думи.Те могат да бъдат изразени с буквени знаци,цифри,цветове или други способи.Важен е смисълът който изразяват.А този смисъл винаги стига до закономерност която вече е създадена.
  Винаги повдигаш въпроси чийто отговори са зад границата на сингулярността.
 • Plevel (Силвия Илиева) В миналото вместо имена понякога са използвали и цифри. Числото 666 е свързано и с името на Нерон, древните математици са изчислили, че сборът от името му дава 666. И монетите тогава са били с неговото име. За мен лично нищо в природата не е хаотично, във всеки процес лежи уравнение, породено от друго и ,ако на животът се погледне, като на една дълга задача(в повечето случаи), която всекидневно решаваме, то тя определено е с предизвестен край.
  Съмнявам се да е случаен и сборът от числата на рулетката. Поздравления за търсещото есе и смелостта да сложиш числото на звяра в ника си, приемам, че това е така, защото се стремиш към 777, а не поради други фатални причини .
  Позитивен ден!
 • RainaVakova (Райна) Да избереш онеправданото число за свое профилно лице,
  е един вид бунтарство,но като вникне човек в разсъжденията ти,
  става ясно,че търсещата ти природа вдига глас и същност срещу догми
  и канони, за да взриви някаква дълбока част с истината, която носи.
  Не знам откъде идваш, но се радвам, че си тук...защото има какво да ни кажеш.
  Ти носиш просветлението, за който го търси,
  за който има сетива да го усети...
  Бъди щастлив, Младене - да ти е Коледно!
 • latinka (Латинка Минкова) Това Мммм нещо математическо ли е, което да разгадая?
 • vedrina (Марина Стоянова) Мммм...!!!
 • latinka (Латинка Минкова) Чудя се дали може такива сметки да се получат и с други числа? Изобщо числото не е ли само част от поредица, дали непременно трябва да носи със себе си нещо...Ако носи, то сигурно е "натоварено" с тази задача от хората. Иначе си е само част от поредицата...Знам ли. Но ми беше интересно...
 • brinne (Мариана Бусарова) На мен ми беше много интересно, но аз имам афинитет към математиката. Не мога да кажа, че съм се занимавала нарочно и научно с числата, но "старата любов ръжда не хваща". Темите ти с математически привкус са ми много приятни и любопитни, Младен!
 • Ranrozar (Стойчо Станев) Чудният свят на числата!
  Поздравления за труда,Мисана!

© 2003-2019, Георги Колев. Всички права запазени. Произведенията са собственост на техните автори.