plaam (Пламена Ч) 23 октомври 2008 г., 21:40

katy perry - hot n cold 

16673 0 19You change your mind --- > Ти сменяш мнението си,
Like a girl changes clothes --- > точно както момиче променящо облеклото си.
Yeah you, PMS  --- > Да  ти, ПМС,
Like a bitch  --- > като кучка,
I would know --- > би трябвало да знам.

And you always think --- > И ти винаги мислиш,
Always speak   --- > винаги говориш,
Crypticly         --- > неясно.

I should know  --- > Трябваше да знам,
That you're no good for me --- > че ти не си за мен.

Пр.:
Cause you're hot then you're cold ---> Защото, добър си, после лош.
You're yes then you're no ---> Съгласяваш се, а после се отмяташ.
You're in and you're out  ---> Вътре си и вън.
You're up and you're down ---> Горе си и долу.
You're wrong when it's right ---> Грешиш когато си прав.
It's black and it's white --->Черно е и бяло.
We fight, we break up ---> Караме си, къса ме.
We kiss, we make up ---> Целуваме си, сдобряваме се.

You, You don't really want to stay, no ---> Ти, ти не искаш наистина да останеш, не.
You, but you don't really want to go-o---> Ти, но не искаш и да си ходиш.
You're hot then you're cold ---> Добър си, после лош.
You're yes then you're no ---> Съгласяваш се, а после се отмяташ.
You're in and you're out ---> Вътре си и вън.
You're up and you're down ---> Горе си и долу.

We used to be ---> Ние бяхме,
Just like twins ---> точно като близнаци.
So in sync ---> Така в синхрон,
The same energy  ---> еднаква енергия,
Now's a dead battery  ---> но вече батерията свърши.
Used to laugh bout nothing  ---> Смеехме се на нищо,
Now your plain boring   ---> а сега е така скучно.

I should know that ---> Трябваше да знам,
you're not gonna change ---> че не ще се промениш.

Пр.:


Someone call the doctor --->Някой, да се обади на доктор,
Got a case of a love bi-polar ---> имаме случай на двуполюсна любов.
Stuck on a roller coaster ---> Заседнали сме в тази въртележка
Can't get off this ride ---> и не можем да се измъкнем.

You change your mind --- > Ти сменяш мнението си,
Like a girl changes clothes --- > точно както момиче променящо облеклото си.

Пр.:

© Пламена Ч Всички права запазени

Коментари:

Моля, влезте с профила си, за да може да коментирате и гласувате.

© 2003-2018, Георги Колев. Всички права запазени. Произведенията са собственост на техните автори.