Ocean (Океан) 28 декември 2018 г., 21:36 ч.

Miley Cyrus - Malibu 

55 0 0

Malibu
 

I never came to the beach or stood by the ocean
I never sat by the shore under the sun with my feet in the sand
But you brought me here and I'm happy that you did
'Cause now I'm as free as birds catching the wind

I always thought I would sink, so I never swam
I never went boatin', don't get how they are floatin'
And sometimes I get so scared
Of what I can't understand

But here I am
Next to you
The sky's more blue
In Malibu
Next to you

We watched the sun go down as we were walking
I'd spend the rest of my life just standing here talking
You would explain the current as I just smile
Hoping that you'll stay the same and nothing will change
And it'll be us just for a while
Do we
even exist?
That's when I make the wish
To swim away with the fish

Is it supposed to be this hot all summer long?
I never would've believed you
If three years ago you told me
I'd be here writing this song

But here I am
Next to you
The sky's so blue
In Malibu
Next to you

We are just like the waves that flow back and forth
Sometimes I feel like I'm drowning and you're there to save me
And I wanna thank you with all of my heart
It's a brand new start
A dream come true
In Malibu

 

 

Малибу

 

Не бях идвала никога на плажа, не бях стояла до океана,

не бях седяла на брега, под слънцето, с крака заровени в пясъка.

Но ти ме доведе тук и съм щастлива, че го направи.

Защото сега съм свободна, като птиците уловили вятъра.

 

Винаги съм си мислела, че ще потъна, затова никога не съм плувала.

Никога не съм се качвала на лодка, не разбирах как плават,

а понякога така се плаша от неща, които не разбирам.

 

Но ето ме тук,

до теб.

Небето е по-синьо

в Малибу,

до теб.

 

Гледахме залеза, докато се разхождахме.

Бих прекарала остатъка от живота си тук, говорейки с теб.

Ще ми обясняваш случващото се, а аз просто ще се усмихвам,

надявайки се да си останеш все същият и нищо да не се промени.

И ще бъдем ние, поне за малко…

Дали изобщо съществуваме?

Сега си пожелавам

да отплувам надалеч с рибите.

 

Възможно ли е да е толкова горещо цялото лято?

Никога не бих ти повярвала, ако преди три години

ми беше казал, че ще бъда тук, пишейки тази песен…

 

Но ето ме тук,

до теб.

Небето е толкова синьо

в Малибу.

До теб.

 

Ние сме точно като вълните, на приливи и отливи.

Понякога имам чувството, че ще се удавя, но ти си тук за да ме спасиш

и искам да ти благодаря с цялото си сърце.

Това е едно ново начало.

Сбъдната мечта

в Малибу.

 

© Океан Всички права запазени

https://youtu.be/8j9zMok6two

Свързани произведения:

Коментари:

Моля, влезте с профила си, за да може да коментирате и гласувате.

© 2003-2019, Георги Колев. Всички права запазени. Произведенията са собственост на техните автори.