ЧерноризецХрабър
Избрани произведения
1 резултат
Тиха нощ ,а в нея дим се стели
Момче , студени стълби и цигара
Това е моята отвара
Замислен ,примълчан и тишина
Образът изниква и се губи някак ...
  112 
Предложения
: ??:??