Eva55

Име Евелина Стоянова
Трънлив и сляп е на живота ребусът, на кръст разпъва нашите души. Загубил всичко, не загубвай себе си - единствено така ще го решиш!

© 2003-2018, Георги Колев. Всички права запазени. Произведенията са собственост на техните автори.