Eva55
Name Евелина Стоянова
Трънлив и сляп е на живота ребусът, на кръст разпъва нашите души. Загубил всичко, не загубвай себе си - единствено така ще го решиш!
Random works
: ??:??