hristohekredel
Избрани произведения
1 резултат
ВЪВЕДЕНИЕ ++
1/С какво се питам, да започна.!?
Щe се опитам с моя край,
със свои думи, кратко срочно
със Селото и с Първомай. ...
  48 
Предложения
: ??:??