Ivolozanov
Избрани произведения
1 резултат
Намерихме очите във невзрачен ден,
запълнихме крепежа, който ни руши.
А ти – живот унил, ожесточен,
сега пред двама ни е ред да замълчиш.
Мъката престава, без да я запитам, ...
  72 
Предложения
: ??:??