mariapet

Пиша, за да си излея чувствата. Не съм се занимавала професионално с писане, нито разбирам от това. Винаги съм си измисляла истории или съм си споделяла мои лични, но никога не е било публично.  

Търся голямата неизвестност. 

Избрани произведения
1 резултат
Всичко бе мъгла и не знаех дали пред мен има път или е пустош. Известно време седях без да помръдна, докато не задуха вятър, който някакси ми подсказа, че трябва да продължа пътя си. Започнах да крача колебливо. Ами, ако не намеря път? Какво ще правя тогава с живота си? Мислите ми ме погубваха както ...
  166 
Предложения
: ??:??