mkr22
Избрани произведения
1 резултат
Вълшебен ден на вяра и добро
Е днес – църковните камбани са запели.
Любов в простора необятен проехтява.
И в нежен танц увлича пролетта.
Как да изчезне Вярата? ...
  213 
Предложения