nad-kol
Няма нищо непостижимо, щом си готов да го постигнеш. Няма нищо непознато, щом си готов да го опознаеш.
Избрани произведения
12 резултата
  1173 
  1088 
  1182 
  1100 
  704 
Предложения
: ??:??