nad-kol
Няма нищо непостижимо, щом си готов да го постигнеш. Няма нищо непознато, щом си готов да го опознаеш.
Избрани произведения
12 резултата
  1035 
  960 
  1044 
  959 
  673 
Предложения
: ??:??