nad-kol
Няма нищо непостижимо, щом си готов да го постигнеш. Няма нищо непознато, щом си готов да го опознаеш.
Selected works
12 results
  1457 
  1334 
  1481 
  1396 
  907 
Random works
: ??:??