nad-kol
Няма нищо непостижимо, щом си готов да го постигнеш. Няма нищо непознато, щом си готов да го опознаеш.
Selected works
12 results
  1173 
  1087 
  1182 
  1099 
  704 
Random works
: ??:??