Седем

ALL WE FLY

Избрани произведения
40 резултата
Един бадем... с дъх на лилаво
  3773  19  68 
  571  18 
  1417  15 
  4348  44 
А животът е прост. Като риза на ангел.
Като детски въпрос. Като плач след предател.
Като водка без лед. Като спомен за болка.
Като плачещ тромпет. Като валс без посока.
Като вълк - единак без луна и без зима. ...
  441 
Предложения
: ??:??