Седем

ALL WE FLY

Selected works
40 results
Един бадем... с дъх на лилаво
  3719  17  64 
  570  18 
  1412  15 
  4345  44 
А животът е прост. Като риза на ангел.
Като детски въпрос. Като плач след предател.
Като водка без лед. Като спомен за болка.
Като плачещ тромпет. Като валс без посока.
Като вълк - единак без луна и без зима. ...
  434 
Random works
: ??:??