вес
Избрани произведения
1 резултат
На милион парчета разпиля се пъзела който заедно опитвахме се да редим,
Не можех да ги видя даже - светлината се изгуби и замени я мрак студен.
На колене застанах - не да моля, а защотото съм сковен,
Не мислех, че ще мога повече да стана щом не искаш да си вече с мен...
Дори и времето като че ли заб ...
  189 
Предложения
: ??:??